Forsikret Genstand

Forsikringen tegnes alene i forbindelse med indgåelse af lejeaftale på yepti.dk og gælder udelukkende for den genstand, der er anført i indgåede lejekontrakt. Forsikringsperioden fremgår af lejekontrakten.

Den Forsikrede

Forsikringen dækker ejer af genstanden jfr. lejekontrakten og tillige den, der under lejeperioden bærer ansvaret for genstanden.

Hvor Forsikringen Dækker

Forsikringen gælder, uanset hvor i Danmark den forsikrede genstand befinder sig ved forsikringsbegivenhedens indtræden.

Forsikringens Løbetid

Forsikringen løber fra den dag, der er anført som første lejedato i lejekontrakten, og indtil slutdato.

Hvilke Begivenheder Forsikringen Dækker

Forsikringen dækker enhver pludselig og uforudset fysisk beskadigelse, med de undtagelser, der er anført i pkt. 6.

Undtagelser

Forsikringen dækker ikke:

  • Skade på forbrugsvarer såsom batterier, pærer, smøreolie, film etc.
  • Udgifter til almindelig løbende vedligeholdelser, justeringer, ændringer eller service samt skader, der er forbundet med sådanne tiltag.
  • Skade som består af eller er en følge af normal slitage, forbrug, unormalt brug, aldersforandring, farve- eller formforandring, belægning eller manglende vedligeholdelse eller anden skade som ikke påvirker funktionen af genstanden, for eksempel ridser i ydre sider/overflader.
  • Skader og svigt, herunder svigt på enkeltdele, der består af – eller en følge af – normal ælde, herunder korrosion/rust.
  • Funktionsfejl og skader, som opstår i forbindelse med misbrug af den forsikrede genstand eller ved en anvendelse, som genstanden ikke er beregnet til.
  • Bortkomst af genstanden, herunder at den forlægges eller bliver stjålet uden tegn på indbrud. Hvis dette er tilfældet og forsikring herved ikke dækker. Så dækker Yepti ud af egen lomme.

Forsikringssum

For forsikringen gælder en maksimal forsikringssum på 100.000 kr. pr. skade.