1. Generelt
Yepti.dk (herefter “Websitet”) er ejet og drives af Yepti A/S, CVR-nr. 34049815, Flæsketorvet 68, 1711 Kbh. V (herefter “Udbyderen”).

Disse vilkår gælder for den service, Udbyderen stiller til rådighed for udlejende brugere (herefter “Brugeren”) på Websitet.

Vilkårene regulerer Udbyderen og Brugers rettigheder og forpligtelser.

Når du som Bruger har oprettet en brugerprofil, erklærer du dig samtidigt indforstået med betingelserne for brug af Udbyderens service og bekræfter desuden, at du er indforstået med brugervilkårene, hver gang du benytter Udbyderens service. Din markering i feltet ”Jeg har læst og accepteret betingelserne” anses altså for at udgøre en juridisk bindende aftale mellem Udbyder og dig som Bruger.

Udbyder kan ikke garantere, at det til enhver tid er muligt at opnå adgang til Platformen (Website og Apps), da serverne kan være utilgængelige. Dette kan bero på planlagt midlertidig lukning eller et teknisk nedbrud. Udbyder kan ikke gøres ansvarlig for den manglende adgang, som Bruger måtte opleve.

De vilkår der oplyses her udgør gældende brugervilkår, indtil de måtte blive afløst af en ny version.

2. Beskrivelse af service

På Platformen formidler Udbyderen kontakt mellem udlejere og lejere af ejendele med henblik på, at brugere af Platformen kan indgå aftaler om en brugers leje af en anden brugers ejendele. Brugerne opretter annoncer, hvor de beskriver de til leje udbudte ejendele, og andre brugere af Platformen har mulighed for at kontakte udlejer med henblik på indgåelse af nærmere aftale. De på Platformen udbudte ydelser er nærmere beskrevet her (herefter “Servicen”).

Udbyderen er alene formidler af kontakt mellem brugerne af Platformen, og er således ikke aftalepart i lejeaftalerne mellem disse brugere.

Tvister mellem brugere af Platformen er derfor Udbyderen uvedkommende.

Udlejningsannoncer dannes alene af Brugerne, men Udbyderen forbeholder sig retten til at redigere og slette opslag.

3. Betingelser for adgang og tilmelding

Brugeren opnår adgang til Servicen ved at oprette en brugerprofil.

En brugerprofil kan oprettes ved Brugerens mailadresse og kodeord eller via Brugerens Facebookprofil.

Ved oprettelse af brugerprofil skal Brugeren give korrekte, aktuelle og fuldstændige oplysninger om sig selv.

Brugeren skal være mindst 18 år og myndig for at kunne benytte Servicen.

Når Brugerens profil er blevet oprettet og Udbyderen har godkendt Brugerens profil, modtager Brugeren en e-mail fra Udbyderen med en bekræftelse på, at Brugerens profil er oprettet.

Brugeren har pligt til løbende at holde oplysninger om sig selv opdaterede således, at disse til stadighed er korrekte og fuldstændige.

Udbyderen er berettiget til at ophæve Brugerens abonnement på Servicen, hvis de af Brugeren givne oplysninger om sig selv ikke er korrekte, aktuelle og fuldstændige.

Udbyder kan til enhver tid kræve, at der indsendes kopi af identifikationspapirer, betalingskort eller kontoopgørelse, således at der kan foretages validering af Brugers identitet, såfremt Udbyder måtte anse dette som nødvendigt, herunder med henblik på at følge op på mistanke om mulig ulovlig aktivitet eller aktivitet, der strider imod Udbyders vilkår for brug af Servicen eller indholdet i denne aftale.

4. Pris
Det er gratis at oprette brugerprofil og at oprette lejeannoncer

Udlejning på Yepti koster 15 % af den totale udlejningspris og denne udgift tillægges udbyderen.

Udbyderens vederlag betales via Brugerens kreditkort.

5. Fortrydelsesret
Idet Udbyderens vederlag er udtryk for betaling af en serviceydelse, der ikke kan fortrydes, finder fortrydelsesadgangen i henhold til forbrugeraftaleloven ikke anvendelse.

6. Ophør og fornyelse
Bruger har til enhver tid ret til at nedlægge sin brugerkonto på Platformen. Udbyderen kan til enhver tid opsige en Brugers adgang til Servicen – og dermed nedlægge Brugerens profil – med 30 dages varsel.

Udbyderen er berettiget til uden varsel at bringe Brugerens brug af Servicen til øjeblikkeligt ophør ved ethvert tilfælde af Brugerens misligholdelse af nærværende brugervilkår.

Efter ophør af aftale, kan Bruger til enhver tid tegne en ny brugerprofil på de på tegningstidspunktet gældende vilkår, medmindre årsag til ophør skyldes, at Udbyder har ophævet Brugerens profil jf. pkt. 6.2.

7. Beskyttelse af personoplysninger om Brugeren
Udbyderen er dataansvarlig.

Samtlige servere, der benyttes til at lagre Brugerens personlige oplysninger, opbevares i sikrede lokaler.

Udbyderen indsamler alene personoplysninger om Brugeren i det omfang, Brugeren konkret og udtrykkeligt angiver sådanne oplysninger, f.eks. ved oprettelse af brugerprofil. Personoplysninger, der indsamles, er således alene oplysninger om Brugerens navn, adresse, telefonnummer, hvis du tilmeldes med sms-login, facebook profil, hvis du tilmeldes via facebook, e-mail samt betalingsoplysninger og/eller eventuelle andre lignende oplysninger, der er nødvendige for at kunne levere Servicen til Brugeren.

For at undgå bedrageri registrerer vi også Brugernes IP adresse. IP adressen kan tillige anvendes i forbindelse med eventuel politianmeldelse.

Udbyder benytter endvidere visse oplysninger til brug for statistiske beregninger. Det er i denne forbindelse ikke mulighed at henføre oplysningerne til identificerbare personer.

Formålet med behandlingen af de indsamlede personoplysninger om Brugeren er at kunne yde Servicen til Brugeren samt at kunne servicere Brugeren i forbindelse hermed.

Brugeren accepterer ved oprettelse af brugerprofil at modtage nyhedsbrev fra Udbyderen.

Platformen kan benytte cookie-teknologi. Cookies lagres lokalt på Brugerens computer af Brugerens browser og sendes til Udbyder, således at Udbyder har mulighed for at se blandt andet hvilke sider, Brugeren tidligere har besøgt, m.v. Formålet hermed er at yde en bedre service til Brugeren. Som Bruger kan du altid selv slette dine cookies via indstillingerne i din internetbrowser, men i så fald vil dine indstillinger gå tabt.

Hvis du som Bruger har spørgsmål til datasikkerhed og rettigheder, anbefaler Udbyder, at du kontakter datamyndigheder i det land, du er bosat. Hvis du har klager omkring håndtering af dine personlige oplysninger, skal de også sendes dertil.

8. Fortrolighed og sikkerhed

Servicen er beskyttet med brugernavn og adgangskode således, at alene Brugeren har adgang til Brugerens profil på Servicen. Udbyderen har dog adgang til Brugerens profil, oplysninger og materiale således, at Udbyderen kan servicere Brugeren, sikre Platformens drift og agere i tilfælde af Brugerens eller tredjemands misbrug af Servicen eller Platformen.

Brugeren har pligt til at oprette og benytte en sikker adgangskode. Det er Brugerens pligt at holde adgangskoden hemmelig, og Brugeren har det fulde ansvar for alle aktiviteter, der finder sted ved anvendelse af login med Brugerens brugernavn og adgangskode.

Brugeren er forpligtet til straks at oplyse Udbyderen om eventuel uautoriseret brug af brugernavn og adgangskode eller andre sikkerhedsbrud.

Platformen beskyttes af Udbyderen mod virusangreb, hackerangreb og lignende sikkerhedsangreb med normalt sikkerhedsprogram, der løbende holdes opdateret. Udbyderen er dog ikke herudover ansvarlig for eventuelle sikkerhedsbrist eller konsekvenser heraf.

9. Brugerens anvendelse af Servicen

Brugeren anerkender at være ansvarlig for alt indhold, som Brugeren lægger på Platformen i forbindelse med Servicen. Brugeren skal således sikre, at indhold, som Brugeren lægger på Platformen, ikke krænker tredjemands rettigheder, samt at indholdet ikke overtræder persondatalovens regler eller anden gældende lovgivning.

Udbyderen kontrollerer som udgangspunkt ikke indhold, som lægges på Platformen i forbindelse med Brugerens benyttelse af Servicen. Udbyderen er dog berettiget hertil og er endvidere berettiget til uden varsel at slette indhold, fjerne Brugerens adgang hvis indhold, som Brugeren har lagt på Platformen i forbindelse med Brugerens benyttelse af Servicen, er ulovligt, retsstridigt, skadeligt, truende, fornærmende, chikanerende, vulgært, obskønt, krænkende, udtrykker had, racistisk eller på anden måde af Udbyderen vurderes forkasteligt eller anstødeligt.

10. Indgåelse af lejeaftaler

Brugerne af Platformen indgår lejeaftaler vedrørende de af en Bruger (udlejer) udbudte ejendele til en anden bruger af Websitet (lejer). Udbyderen er ikke part i sådanne lejeraftaler mellem udlejer og lejer og udlejer, og lejer vælger selv form og indhold af lejeaftalen.

Udbyderen stiller en række standardlejeaftaler til Brugernes rådighed som Brugeren er velkommen til at benytte såfremt Brugeren måtte ønske dette.

Det er imidlertid – uanset om en af Udbyderen til rådighed stillet standardlejeaftale er anvendt eller ej – alene Brugerens ansvar, at der er indgået en lejeaftale, der afspejler den lejeaftale, som Brugeren ønsker.

Udbyder er således uden ansvar af nogen art for den konkret indgåede aftale, herunder ejendomsretten til det udlejede, kvalitet af det udlejede, om varebeskrivelse er sand eller nøjagtig, hvorvidt Bruger har evne til at levere, lejer har evne til at betale, overholdelse af aftalte terminer for udlejning og returnering etc.

Det er væsentligt for en succesfuld leje, at der indgås en skriftlig lejeaftale, der passer til det formål, der udlejes. Det er desuden væsentligt, at Bruger og lejer i forbindelse med indgåelse af lejeaftalen sikrer, at de er enige om det lejedes stand. Udbyder anbefaler derfor, at såvel Bruger som lejer grundigt fotodokumenterer det lejedes stand ved lejeaftalens indgåelse, f.eks. ved brug af mobiltelefon-kamera således, at fotografierne i forbindelse med indgåelse af lejeaftalens indgåelse kan deles (f.eks. via MMS eller e-mail) mellem Bruger og lejer.

Såfremt Bruger mener, at det lejede er kommet retur i beskadiget stand i forhold til da det blev udlejet til lejeren, skal Bruger overfor lejeren – og tillige overfor Udbyder – inden 48 timer fra returnering af det lejede give meddelelse herom til Yepti på info@yepti.dk.

11. Forsikring

Ved anvendelse af Yepti Plus er Bruger omfattet af Udbyders erhvervsforsikring hos Alm. Brand Forsikring A/S. Forsikringen dækker med et maksimum på kr. 100.000,00 enhver skade, som måtte ske mens det udlejede er i lejers varetægt. Se nærmere omkring betingelser, herunder selvrisiko på
www.almbrand.dk/abdk/Privat/Forsikring/Forsikringer/yepti-forsikring/index.htm .
Annoncer

Brugeren skal være opmærksom på, at indholdet af alle annoncer, det være sig selve varen, varebeskrivelsen samt enhver aktivitet eller kommunikation, der foretages i forbindelse med private handler, skal være i overensstemmelse med såvel dansk lovgivning som Udbyderens regler i øvrigt.

Når Brugeren tilføjer billeder til sine annoncer på Platformen, indestår Brugeren for, at disse billeder er Brugerens egne og således ikke krænker andres rettigheder.

Ved leje af ejendele, lejet via Platformen, har såvel Bruger som lejer ret til at anvende de oplagte billeder. Ved brug af disse billeder skal der gøres opmærksom på, at der ikke benyttes egne billeder.

Endvidere accepterer Brugeren og de, der benytter Platformen, at Udbyderen har ret til at anvende billederne i anden kommerciel sammenhæng, herunder til brug i Udbyderens nyhedsbrev. Udbyderen anvender ikke eventuelle billeder tilføjet Brugerens profil.

Udbyderen undersøger ikke på forhånd de varer eller tjenester, der er tilgængelige via oprettede annoncer, men Udbyderen forbeholder sig retten til at lukke en annonce eller flytte denne til en anden kategori, end den hvori annoncen er oprettet

Udbyderen opbevarer både åbne og lukkede annoncer i sin database til brug for, hvis Udbyderen på et tidspunkt skulle blive pålagt i henhold til lovgivning, eller som svar på en gyldig anmodning fra en retshåndhævende eller offentlig myndighed at udlevere disse. Udbyderen er ikke ansvarlig for, når annoncer dukker op ved søgning på søgemaskiner på internettet.

Du kan via Udbyderens Support indberette lejeaftaler, som ser ud til at krænke retmæssige immaterielle rettigheder, gældende lovgivning eller Udbyderens regler i øvrigt.

12. Immaterielle rettigheder

Platformens indhold, herunder blandt andet tekster, billeder, grafik, logoer, ikoner, software og andet materiale, der direkte eller indirekte er en del af Platformen, kan være beskyttet i henhold til dansk og/eller international lov om ophavsret, designret, varemærkeret eller i henhold til anden lovgivning. Alt materiale, som ikke er lagt på Platformen af Brugere, tilhører Udbyderen. Uautoriseret brug af sådant materiale kan være i strid med Udbyderens rettigheder. Brugere og/eller tredjemand er uberettiget til at ændre, kopiere, gengive, fremvise, fremføre eller på anden måde offentliggøre eller sprede Udbyderens materiale helt eller delvist.

13. Skadesløsholdelse
Brugeren er forpligtet til at skadesløsholde Udbyderen for ethvert tab, Udbyderen måtte lide som følge af Brugerens forkerte, ulovlige eller retsstridige brug af Servicen, herunder tab, som Udbyderen måtte lide som følge af indhold, som Brugeren har lagt på Platformen i forbindelse med Brugerens benyttelse af Servicen.

14. Ansvarsfraskrivelse

Brug af Platformen og Servicen sker på Brugerens eget ansvar. Servicen stilles til rådighed, som den er og forefindes. I videst muligt omfang under gældende lovgivning fraskriver Udbyderen sig enhver garanti, eksplicit eller implicit, for tilfredsstillende kvalitet, adgang og egnethed til bestemte formål.

Udbyderen garanterer ikke, at Servicen opfylder Brugerens evt. krav og forventninger, at Servicen leveres kontinuerligt, rettidigt eller fejlfrit, at resultaterne af Servicen vil være nøjagtige eller pålidelige, eller at eventuelle fejl i Servicen vil blive rettet.

15. Ansvarsbegrænsning

Udbyderen er ikke ansvarlig for tidstab, tabt fortjeneste, tab af data, tab af goodwill, indirekte tab eller følgeskader.

16. Ændring af vilkårene

Vilkårene kan til enhver tid opdateres og ændres.

Udbyderen forbeholder sig således ret til, til enhver en tid at ændre i Platformens brugervilkår samt sætte nye versioner af Platformen i kraft.

Udbyderen forbeholder sig herudover retten til at ændre i brugervilkår for Platformen som følge af ændring i den lovgivning, der er gældende for de aftaler, der indgås med Brugeren.

Ændringer, som måtte være til ugunst for Brugeren vil dog altid blive varslet 1 måned før ændringerne træder i kraft.

Du vil modtage meddelelse om ændringer via den e-mailadresse, du er registreret med hos Platformen.

Ikrafttrædelse sker og er gældende for alle aftaler og aktiviteter på Platformen eller via Platformens tjenester samt for dig som Bruger af Platformen.

Opdaterede vilkår træder i kraft for Brugeren fra første gang Brugeren – efter information om nye vilkår – opretter en annonce eller indgår aftale om udlejning eller leje på baggrund af en annonce på Platformen.